لغات مشابه
benefiting : منتفع , متمتع

benefits : حقوق و مزايا , خواص , حقوقومزايا

benefits society : قانون ـ فقه : انجمن خيريه

benevolence : نيک خواهي , خير خواهي , نوع پرستي , خوشدلي

benevolent : نيکخواه , عام المنفعه , خيرانديش , نيکوکار , خوشدل , خير

benevolently : خير خواهانه

Bengal : بنگاله , بنگال

Bengalese : بنگالي

bengali : بنگالى ،اهل بنگال ،زبان بنگاله

bengaline : نوعى پارچه راه راه

benifit : نصيب کردن

benifit of elergy : نه عرفا،امتيازروحانيون براى اينکه شرعامحاکمه شوند

benight : شب زده کردن ،درتاريکى جهل انداختن ،کور کردن

benighted : شب زده

benign : جيد

benign scarlet fever : گل افشان

benignancy : مهربانى ،نرمى

benignancyh : مهربانى ،لطف ،خوش خيمى

benignant : مهربان ،لطيف ،خوش خيم ،ملايم

benignity : مهربانى ،شفقت ،احسان ،خوش خيمى

Benin : بنين

benined the curtain : پشت پرده ،پنهان

benison : سعادت جاوداني

benite : درتاريکى انداختن ،به شب انداختن

Benjamin : بنيامين , بنجامين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت سقف سیاک
دانلود پاورپوینت آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مراحل انجام ارزشیابی درونی
دانلود انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی
دانلود طرح جابر با موضوع رشد دانه لوبیا
دانلود پاورپوینت مدل های راهنمایی
دانلود دانلود پروژه زیبای افترافکت ارائه مدرن Modern Minimal Presentation
دانلود وکتور حاشیه و ابزار طراحی طرح گل و بته -فایل کورل
دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی
دانلود پروژه الکترونيک(چپ گرد راست گرد موتور سه فاز با تایمر )
دانلود پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید
دانلود پاورپوینت روش تحقيق كيفي و روش نگارش گزارش تحقيق
دانلود طرح آماده جابر باموضوع جرثقیل
دانلود پاورپوینت سقف های هالوکور
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وري
دانلود پروژه الکترونيک ( فلشر با led و atmega16)
دانلود دانلود پروژه آماده افترافکت لوگوی طلایی Golden Age
دانلود پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار
دانلود روش تحقیق بررسی عللی افسردگی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 61 روز