لغات مشابه
brightness signal : الکترونيک : پيام روشنايى

brightness temperature : شيمى : دماى درخشايى

brights disease : تراوش پيشاب سفيد،ترشح بول

brightwork : جلا کاري

brike layer : علوم مهندسى : بنا

brill : سپرماهى

brilliancy prize : ورزش : جايزه درخشندگى شطرنج

brilliant : فروزنده , مشعشع , برليان

brilliantly : بطور درخشان ،چنانکه برجسته باشد

brim : لبه ،کنار،حاشيه ،پرکردن

brim full : مالامال ،سرشار

brime : شوراب ،اب نمک ،نمک سود کردن

brimful : لبالب

brimmer : پياله لبالب ،جام پر

brimstone buterfly : پروانه گوگردى رنگ

brimstone match : کبريت گوگردى

brinded : خط خط،راه راه ،لک لک

brindle : پارچه راهراه

brindled : )=brindle(خط دار،راه راه ،خال دار

brine : شوراب

brine pan : حوض نمک گيرى

brinell : علوم مهندسى : برينل

brinell ball hardness test : علوم مهندسى : ازمايش فشار گلوله برينل

brinell hardness : علوم هوايى : سنجش سختى نسبى اجسام جامد يا صلب توسط اندازه گيرى ميزان فرورفتگى ناشى از فشردن گلوله ¹ 1ميليترى سخت روى سطح فلز مورد ازمايش

brinell hardness number : علوم مهندسى : ضريب سختى برينل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت كشورهاي فقير و غنی
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش سی و یکم (طرح نگارش قسمت سوم تهیه برنامه تولید ساخت کالا یا ارائه خدمت)
دانلود پاورپوینت قيمت گذاري ,مفاهيم، روشها و خط مشي ها
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش سی ام (طرح نگارش قسمت دوم تهیه برنامه بازار و بازاریابی)
دانلود CF ROOT N915L 6.o.1 oK
دانلود CF ROOT N915K 6.o.1 oK
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست و نهم (طرح نگارش قسمت اول معرفی کسب و کار تهیه برنامه و سروسامان دادن نیروی انسانی)
دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ A710L قابل رایت با اودین
دانلود CF ROOT N915G 6.o.1 oK
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست وهشتم (طرح کسب و کار )
دانلود پاورپوینت Engineering Economics
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست وهفتم مدل کسب و کار قسمت نهم (برآورد هزینه )
دانلود CF ROOT N910FY 6.o.1 oK
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست و ششم مدل کسب و کار قسمت هشتم (شریک یابی )
دانلود CF ROOT N915F 6.o.1 oK
دانلود پاورپوینت چرا اقتصاد مهم است
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست و پنجم مدل کسب و کار قسمت هفتم (فعالیت های کلیدی )
دانلود CF ROOT N9150 6.o.1 oK
دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش بیست و چهارم مدل کسب و کار قسمت ششم (منبع یابی )