لغات مشابه
bubble : غلغل سدن , حباب

bubble cap : شيمى : فنجانک حباب

bubble chamber : شيمى : اتاقک حباب

bubble gum : ادامس بادکنکى

bubble point : شيمى : نقطه جوش

bubble sorting : کامپيوتر : جور کردن حبابى

bubble tray : شيمى : بشقابک حباب

bubble turn and slip : علوم هوايى : الات دقيق اصلى پروازى که شتاب جانبى را با جابجايى حبابى داخل لوله شيشه اى خميده پر از مايعى نشان ميدهد

bubble cap plate column : شيمى : ستون تقطير بشقابک فنجانک دار ستون تقطير با بشقابک و فنجانک حباب

bubble jock : بوقلمون نر

bubbling : غلغل

bubbly : پرحباب

bubby : پسر کوچولو

buble and squeak : قيمه با سبزى يا کلم

bubo : خيارک

bubonic : خيارکي

bubonic plague : (طب )غده خيارکى ،طاعون

buccal : دهني

buccinal : شيپورى

buccinal muscle : ماهيچه شيپورى

bucephalus : نام اسب اسکندر( درزبان شوخى ) اسب ،گاوسر

buchner funnel : شيمى : قيف بوخنر

buck : شوکا , ديلار

buck passer : لاابالى ،شخصى که مسئوليت خود را بديگران محول ميکند

buck up : شجاع شدن ،پيشرفت کردن ،روحيه کسى را درک کردن ،تهييج کردن

buck wheat : گندم سياه

buckaroo : مربي اسب

buckboard : درشکه بدون کروک

buckeroo : مربي اسب

bucket : دلو , دول , سطل , ستل

bucket elevator : علوم مهندسى : دستگاه بالابرنده سطل

bucket seat : صندلى يکنفرى( در هواپيماواتومبيل)

bucket shop : جاى شرط بندى وقمار روى سهام و مانند ان

bucket sort : جور کردن دلوى

bucket charging : علوم مهندسى : بارگيرى با سطل

buckeye : (گ.ش ).گياهى شبيه شاه بلوط هندى

buckhorn : استخوان گوزن که براى ساختن دسته چاقو بکار ميبرند

buckhorn plantain : اطريلا،حشيشه البرص

buckhound : سگ شکارى ،تازى

bucking : الکترونيک : مقابله

bucking coil : الکترونيک : پيچک مقابله

bucking voltage : شيمى : ولتاژ مخالف

Buckingham : باکينگهام

Buckingham Palace : کاخ باکينگهام

buckish : خودساز،داراى خوى بز

buckle : باسگک بستن , شير قلاب , چپراست , سگک

buckler : سپر کوچک

buckling load : عمران : بار کمانش

buckling resistance : معمارى : مقاومت کمانش

buckling strength : علوم مهندسى : استحکام خمشى

buckling test : علوم مهندسى : ازمايش خمشى

bucko : متکبر،مغرور،خود فروش

buckra : مرد سفيد پوست ،ارباب ،خوب

buckram : کيسه کرباسي

bucksaw : اره بزرگ چوب برى

buckshot : چار پاره , چهارپاره , ساچمه درشت , ساچمه

buckskin : پوست اهو،پوست گوزن

buckthoren : خولان

buckthorn : خولان , سنجد تلخ

bucktooth : دندان گراز يا پيش امده

buckwheat : گندم سياه

bucolic : دهقانى ،اشعار روستايى

bud : جوانه زدن , جوانه , غنچه , شکوفه

Budapest : بوداپست

budapest defence : ورزش : دفاع بوداپست در پياده وزير شطرنج

Buddha : بودا

Buddhist : بودايي

buddhist architecture : معمارى : سبک معمارى بودائى

budding poet : جوجه شاعر

buddle : لاوک( مخصوص شستن سنگ معدن)

buddleia : (گ.ش ).افار،افرا،بودله ژاپنى

Buddy : بادي

buddy aid : علوم نظامى : دادن کمک اوليه به همرزم

buddy breathing : ورزش : شرکت 2 نفر در يک کپسول هوا در زير اب

buddy line : ورزش : طنابى که در حدود ¹ 1متر که 2 غواص را به هم وصل مى کند

Buddy Rashid : بادي رشيد

budge : تکان جزئى خوردن ،تکان دادن ،جم خوردن

budget : بودجه

budget bureau : بازرگانى : دفتر بودجه

budget ceiling : بازرگانى : سقف بودجه

budget classification : بازرگانى : طبقه بندى بودجه

budget comittee : بازرگانى : گروه بودجه

budget constaint : بازرگانى : محدوديت بودجه اى

budget constraint : بازرگانى : محدوديت بودجه

budget credit : علوم نظامى : اعتبار بودجه

budget data : بازرگانى : اطلاعات بودجه

budget deficit : بازرگانى : کسر بودجه ،کسرى بودجه

budget determinant : علوم مهندسى : تعيين بودجه

budget directive : علوم نظامى : دستورالعمل تهيه بودجه

budget estimates : بازرگانى : براوردهاى بودجه اى

budget execution : بازرگانى : اجراى بودجه

budget expenditures : بازرگانى : مخارج بودجه

budget forecasting model : کامپيوتر : مدل پيشگويى بودجه اى

budget line : بازرگانى : خط بودجه

budgetary : بودجي اي

budgetary accounts : قانون ـ فقه : حسابهاى تخمينى

budgetary appropriations : بازرگانى : تخصيص بودجه

budgetary control : کنترل بودجه اي

budgetary policy : بازرگانى : سياست بودجه اى

budgeteer : تهيه کننده بودجه

budgeting : بازرگانى : بودجه ريزى

budo : ورزش : روش مبارزه

Buenos Aires : بوئنوس آيرس

buff : چرم گاوميش , گاو وحشي , زرد نخودي

buff leather : چرم گاو ميش

buff stick : چوبيکه چرم( گاوميش ) بدان پيچيده است و براى پرداخت کردن بکار ميبرند

buff wheel : چرخ سنباده

buffalo : گاوميش , بوفالو

buffer area : ناحيه ميانگير

buffer capacity : شيمى : ظرفيت بافر

buffer condenser : الکترونيک : خازن ميانگير

buffer duo : ورزش : دو پياده مجاور در برابر دو پياده مجاور با يک عرض فاصله

buffer memory : حافظه ميانيگر

buffer pool : کامپيوتر : تعدادى ميانگير که در دسترس سيستم کنترل ورودى - خروجى هستند

buffer register : ثبات ميانگير

buffer solution : شيمى : محلول بافر

buffer stage : الکترونيک : مرحله ميانگير

buffer storage : انباره ميانگير

buffered : با ميانگير،ميانگيردار

buffered computer : کامپيوتر : کامپيوترى که عمليات ورودى و خروجى و عمليات پردازشى را بطور همزمان ارائه مى دهد

buffering : ميانگيرى

buffers : کامپيوتر : فرمانBUFFERS

buffet : بوفه

buffing resistance : علوم مهندسى : مقاومت ميرايى

bufflehead : کله خر

buffo : خواننده مرد در رلهاى فکاهى اپرا

buffonery psychosis : روانشناسى : روان پريشى لودگى

buffoon : لوده ،دلقک ،مسخرگى کردن

buffoonery : مسخره بازي

buffy coat : پرده ليفى خون

buffyy : مايل به رنگ نخودى

bug : جو جو , سوسک , جوجو , ساس

bug boy : ورزش : سوارکار مبتدى

bugaboo : غول ،لولو

bugbear : با لولو ترساندن

buggy : نوعى درشکه سبک يک اسبه ،حشره دار

bughouse : تيمارستان ،احمق

bugle : بوق

buglet : بوق دوچرخه

bugleweed : گندناى کوهى ،فراسيون ابى

bugloss : گاوزبان , ديمهاج

buhl : خاتم کارى باصدف يا فلز

buhlwork : خاتم کارى با صدف يا فلز

build : بنا کردن , بنايي کردن , بناکردن , ساخت

build a clay wall : چينهکشيدن

build a nest : آشيان بستن

builder : بساز و بفروش

building : اعياني , ساختماني , ساختمان , عمارت , ديسمان , بنا

building block : بنا کنده , کنده ساخت

building block principle : کامپيوتر : طراحى سيستم براى ساختن سيستم بزرگترmodularity

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مطبوعات 101 ص
ابوالقاسم عارف قزوینی 23 ص
استقراء ناقص و چگونگی تعمیم آن
باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا)
بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری كردستان
بیوگرافی نیما یوشیج
تحقیق زبان (گرامر)
توصیف حلقات
طرح جامع شهر جدید سهند
طراحی موردی از فضای اداری با اتوکد
پلان فرودگاه مکزیگو سیتی
نقشه های کامل ساختمان 180 متری دو طبقه با اتوکد
نقشه های اتوکد ساختمان 2 طبقه
دانلود نقشه های اتوکد ساختمان دو طبقه
دانلود پلانهای اتوکد ساختمان دو طبقه
نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 60 متری
نقشه کامل اتوکد از ساختمان 3 طبقه 75 متری
نقشه کامل ساختمان سه طبقه 68 متری
نقشه کامل ساختمان سه طبقه 68 متری به همراه جزئیات