لغات مشابه
Bulur : بلور

bulwark : سنگربندي

bum : ادم مفت خور يا ولگرد،ولگردى يا مفت خورى کردن ،بحد افراط مشروب نوشيدن

bumb : وزوز کردن

bumbailiff : مامور اجرا( درمقام تحقير)،اردنگى زن

bumble : صداي زنبور کردن

bumble bee : زنبور درشت

bumboat : کرجى سورسات فروش

bummer : ادم بيکار،ادم تنبل ،چرخ ميان

bump start : ورزش : اغاز مسابقه با هل دادن موتورسيکلت

bumper : ساتگين , ضرب خور , سپر اتومبيل

bumper pool billiard : ورزش : بيليارد روى ميز کوچک با 2 سوراخ درانتها

bumpiness : دست انداز،داراى برامدگى

bumping : شيمى : پلغ زدن

bumping tool : علوم مهندسى : ابزار خم کارى

bumpkin : روستايى نادان يا کودن ،ادم بى دست وپا

bumptious : خودبين ،از خود راضى ،جسور

bumpy : پر از برامدگى ،پر از دست انداز،ناهموار

bun : يکجور کلوچه ياکماج( انگليسى - ايرلند)،دم خرگوش

buna : بونا، لاستیک مصنوعی که از پلیمریزه کردن بوتادین (butadiene) به دست می آید

buna n : شيمى : بوناn -

buna s : شيمى : بوناs -

bunch : خوشه , خوشه کردن

bunched cable : الکترونيک : کابل چندلايى

bunched income : قانون ـ فقه : درامد خدمات شخصى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 448 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 448 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/db5e6105699605f66f6dd202a1bae61ade514ccc', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"GKaoAoQejQfOnyN8k2M6s0Oew34C3zLNiRfew3R6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"bulrush";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"نى ،بوريا،جگن ،پيزر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=bulrush";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869481;s:1:"c";i:1537869481;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/db5e6105699605f66f6dd202a1bae61ade514ccc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"GKaoAoQejQfOnyN8k2M6s0Oew34C3zLNiRfew3R6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"bulrush";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"نى ،بوريا،جگن ،پيزر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=bulrush";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869481;s:1:"c";i:1537869481;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/db5e6105699605f66f6dd202a1bae61ade514ccc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"GKaoAoQejQfOnyN8k2M6s0Oew34C3zLNiRfew3R6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"bulrush";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"نى ،بوريا،جگن ،پيزر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=bulrush";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869481;s:1:"c";i:1537869481;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('db5e6105699605f66f6dd202a1bae61ade514ccc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"GKaoAoQejQfOnyN8k2M6s0Oew34C3zLNiRfew3R6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"bulrush";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:36:"نى ،بوريا،جگن ،پيزر";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=bulrush";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869481;s:1:"c";i:1537869481;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58