لغات مشابه
buoyancy : شادابي روح , رانش

buoyant : شناور

buoyant force : شيمى : نيروى شناورسازى

buprestidan : سوسک طلايى

buprestis : سوسک طلايى ،طلايى

bur : )=burr(خار،تيغ

bur reed : جل وزغ ابى

burble point : علوم هوايى : زاويه حمله اى که در ان شکست جريان هوا روى بال شروع ميشود

burden : سربار , سنگين بار کردن

Burden : مسئولیت سنگین

Burden : مسئولیت سنگین

burden balance : علوم مهندسى : تعادل بار

burden of taxation : بازرگانى : بار مالياتى

burdended : ورزش : فاصله گرفتن از قايق جلويى براى عبور

burdening : علوم مهندسى : بارگيرى

burdensome : غم انگيز

burdock root : ريشه بابا ادم ،اراقيطون

Bureau : شورا , سرويس , اداره , گنجه جالباسي , ديوان

Bureau of Properties : اداره اماکن

bureaucracy : کاغذ پراني , اداره بازي

bureaucrasy : رعايت تشريفات ادارى بحدافراط،حکومت ادارى ،تاسيسات ادارى

bureaucrat : مامور دولتي

bureaucreat : گماشته ادارى ،ماموردولتى

burette : بورت

buretto : )=buret(لوله شيشه مدرج ،بورت ،تنگ مخصوص شراب مقدس( درکليسا)

burg : حصار يانرده اطراف خانه يا شهر،قصبه ،قلعه

burgee : ورزش : پرچم سه گوش

burgeon : شروع برشدکردن

burger : تکه اى گوشت سرخ کرده ياکباب کرده که براى تهيه ساندويچ بکارميرود(مثل)hamburger

burgers vector : شيمى : بردار برگرز

burgess : شهرنشين ،شهرى ،حاکم يا قاضى شهر

burgh : شهر،(اسکاتلند )قصبه

burgher : مردم ازاد شهر ياقصبه ،شهرنشينان

burglar : سارق منازل , دزد شبانه , دزد خانه , دزد

burglarious : مرتکب يا وابسته به عمل وارد شدن به خانه اى درشب بقصد ارتکاب جرم

burglarize : سرقت مسلحانه کردن

burgomaster : حاکم ،شهردار(درهلند ياالمان)،اعضاى شهردارى

burgonet : نوعى کلاه خود

Burhanuddin Rabbani : برهان الدين رباني

burial : در قبر گذاري , تدفين , دفن , خاک سپاري , بخاک سپاري

burial service : ايين بخاک سپارى ،مراسم دفن

burial ground : قبرستان

buried : مدفون

buried in grief : غرق اندوه

buried treasure : دفينه

burier : بخاک سپارنده ،قبرکن

burin : قلم حکاکى

buring question : مسئله هيجان اور

buring scent : بوى تند

burion : سهره خانگى

burke : کشتن ،خفه کردن ،بطوراهسته وغير مستقيم از شرکسى راحت شدن

burl : گره چوب

burladero : ورزش : ديوار چوبى محافظ هنگام تعقيب شدن گاوباز بوسيله گاو

burlap : پارچه کيسهاي

burled : کورک دار

burlesque : مسخره اميز،مضحک ،رقص لخت ،تقليد و هجو کردن

burliness : تنومندى ،ستبرى ،زبرى ،خشونت

burly : گره دار

Burma : بيرماني , برمه

burmese : )pl.burmese(برمه اى ،اهل برمه

burn : سوخته کردن , سوزش , سوز زدن , سوخته , سوختگي , سوزاندن , آتش کشيدن , آتش زدن , آتش گرفتن , محترق شدن , به آتش کشيدن , سوختن

burn notice : علوم نظامى : علامت رمز براى نشان دادن اينکه يک نفر يا گروهى از افراد قابل اعتماد نيستند

burn off : ورزش : خسته کردن رقيب باگرفتن سرعت اوليه دوچرخه

burn the midnight oil : دود چراغ خوردن , شب بسر بردن

burn through range : علوم نظامى : مسافتى که رادار در ان مى تواند هدفها را کشف کند

burn variation : ورزش : وارياسيون برن در دفاع فرانسوى

burnbag : علوم نظامى : سطل سوزاندن اسناد باطله

burned lime : عمران : اهک سوخته

burner cans : علوم هوايى : محفظه احتراق موتورهاى توربينى

burner compartment : علوم هوايى : قسمتى از روپوش موتور که روى محفظه احتراق قرار گرفته است

burner plier : علوم مهندسى : انبر مشعل

burnet : رشکک

burning : سوزنده , محرق , افروخته , محرقه , سوز , سوزاني , سوزان

burning disgrace : رسوايى ،اشکار

burning effect : سوزندگي

burning glass : عينک جوشکاري

burning point : علوم مهندسى : نقطه اشتعال

burning rack : الکترونيک : قاب باترى

burnishing stone : معمارى : مهره

burnmark : اثر سوختگي

burnoose : برنوس

burnous : برنوس

burnout of a crystal rectifier : الکترونيک : سوختن يکسوکننده ديودى

burnout velocity : علوم نظامى : سرعت موشک در خاتمه سوختن خرج و تمام شدن ان

burnt almond : بادام سوخته

burnt brick : معمارى : خشت پخته

burnt lime : شيمى : کليسم اکسيد

burnt sacrifice : قربانى سوخته يا سوختنى

burp : آروغ زدن , آروغ

burp gun : تفنگ کوچک

burr : غليظ تلفظ کردن

burring reamer : علوم مهندسى : دستگاه فرز لوله

burro : الاغ( اسپانيولى)

burrow : زيرزمين لانه کردن , نقب

burry : چال کردن

bursa : ورزش : ابيکس

bursar : گنجور دانشکده ،صندوقدار،خزانه دار

bursary : گنجورى ،خزانه دارى

burse : کيف کيسه مانند،مغازه يا بازار خريد وفروش ،بورس ،وجهى که براى کمک هزينه تحصيلى داده ميشود

bursiform : کيف مانند

bursitis : (طب )اماس کيسه هاى مفصلى

burst : ترکيدن

burst advertising : بازرگانى : شروع تبليغات شديد

burst error : خطاى قطارى

burst gate : الکترونيک : لامپ پيام گذار

burst interval : علوم نظامى : فاصله ترکش گلوله ها در يک رگبار

burst into laughter : قاه قاه خنديدن

burst oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور رنگ

burst pedestal : الکترونيک : پايه پيام

burst rate : سرعت پشت سر هم

burst with laughter : از خنده روده بر شدن , از خنده ترکيدن

bursting set : علوم مهندسى : محل انفجار

burt : آزار رساندن

burthen : مسئوليت ،باربرى ،برگردان ،بارکردن

bury : مدفون کردن , تدفين کردن , بخاک سپردن , زير خاک کردن , گور کردن , خاک شدن , دفن کردن , دفن نمودن

burying ground : گورستان ،قبرستان ،مقبره

bus : اتوبوس , مسير عمومي

bus bay : معمارى : ايستگاه اتوبوس

bus driver : محرک گذرگاه

bus driving : اتوبوس راني

bus manufacturing : اتوبوس سازي

bus stop : علوم مهندسى : ايستگاه اتوبوس

bus system : کامپيوتر : سيستم گذرگاه

bus bar line : علوم مهندسى : سيم هدايت

bus driver : علوم مهندسى : راننده اتوبوس

busboy : کمک پيشخدمت ،پادو

busby : يکجور کلاه پوستى

Buseh : بوسه

bush : شاخ وبرگ , بوته , بته , بوش

bush hammer : علوم مهندسى : تيشه

bush league : ورزش : ليگ سطح پايين

bushed : ازبوته پوشيده شده

Bushehr : بوشهر

bushel : ليتر است , با پيمانه وزن کردن

bushily : بطورانبوه ،پرپشت

bushiness : انبوهى ،پرپشتى

bushing current transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور جريان ميانگذر

bushman : خانه بدوش درافريقاى جنوبى

bushwacking : ورزش : در جنگل از بيراهه رفتن

bushwhack : اداى کسى را در اوردن ،مبارزه کردن

bushy : انبوه ،پرپشت

busily : مشغولانه

businedd data processing : کامپيوتر : داده پردازى تجارى

business : کسب , کاسبي , معامله , کاري , تجارت

business activity : بازرگانى : فعاليت بازرگانى

business combination : قانون ـ فقه : ادغام دو يا چند موسسه در يکى از ان موسسات

business data processing : داده پردازى تجارى

business firms : بازرگانى : بنگاههاى انتقاعى

business fluctuations : بازرگانى : نوسانات بازرگانى

business goods : بازرگانى : کالاى توليدى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اینفوگرافیک روز شمار وقایع دهه نخست محرم
اینفوگرافیک بعد از ترک سیگار چه اتفاقاتی خواهد افتاد
اینفوگرافیک افسردگی از نگاه امار و ارقام
"دوره سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)"
دوره آموزشی طراحی ادوات فرآیندی
راهنمای کمپرسور پیستونی (سیستم های تبرید)
اینفوگرافیک 6 کار مهم روزانه کارافرینان برای استار تاپ
اینفوگرافیک چطور میتوانم سرعت کارکردن در محل کارم را بیشتر کنم
اینفوگرافیک شغل های پر رونق سال 2017
اینفوگرافیک ده گام هدف گذاری
اینفوگرافک سینما گراف و گیف Gif
دانلود تحقیق استقامت دستگاه گردش خون و تنفس
دانلود تحقیق اسکی
دانلود تحقیق اسکیت و داوری
تحقیق اسكی
دانلود تحقیق اسلام و ورزش
اینفوگرافیک خدمت سربازی
اینفوگرافیک مدیریت زمان در فضای مجازی
اینفوگرافیک خدمت سربازی قسمت دوم