صفحه اصلی

cabiler
قطر دهنه ،استعداد
کلمات مشابه

cabin : کابين

cabin altitude : علوم هوايى : فشار کابين برحسب فشار معادل ارتفاع بالاى سطح زمين

cabin blower : علوم هوايى : در بعضى هواپيماها کوپروسورى براى حفظ فشار کابين بالاتر از فشار محيط

cabin pressure altimeter : علوم نظامى : ارتفاع سنج نشان دهنده فشار کابين خلبان فشار سنج کابين

cabin pressurization safety valve : علوم هوايى : شيرى مرکب از شير خلاص فشار و خلاء و شير تخليه براى جلوگيرى از افزايش بيش از حد فشار داخل کابين

معنی cabiler به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود پاورپوینت ماشین های کود آبیاری
دانلود دانلود پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز
دانلود دانلود پاورپوینت مبدا اولیه یونجه
دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم
دانلود دانلود پاورپوینت مرغ بندواش
دانلود پاورپوینت سیستم متدولوژی های سیستمی
دانلود دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه
دانلود دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری
دانلود دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای