صفحه اصلی

cabin altitude
علوم هوايى : فشار کابين برحسب فشار معادل ارتفاع بالاى سطح زمين
کلمات مشابه

cabin blower : علوم هوايى : در بعضى هواپيماها کوپروسورى براى حفظ فشار کابين بالاتر از فشار محيط

cabin pressure altimeter : علوم نظامى : ارتفاع سنج نشان دهنده فشار کابين خلبان فشار سنج کابين

cabin pressurization safety valve : علوم هوايى : شيرى مرکب از شير خلاص فشار و خلاء و شير تخليه براى جلوگيرى از افزايش بيش از حد فشار داخل کابين

cabin scooter : علوم مهندسى : قفسه متحرک

cabin supercharger : علوم هوايى : کوپروسورى براى حفظ فشار کابين بالاتر از فشار محيط

معنی cabin altitude به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود توقیف اموال فکری
دانلود تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
دانلود تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
دانلود تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
دانلود تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
دانلود تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
دانلود تاثیر قوه قاهره بر مسؤولیت در قلمرو حمل ونقل دریایی
دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون آموزش و پرورش
دانلود Cmd Refrence CCNA