لغات مشابه
cadd : کامپيوتر : Computer Aided Design and Draftingطراحى و نقشه کشى به کمک کامپيوتر

caddice : نخ قلابدوزي , لباس مندرس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: