لغات مشابه
calcination : تکليس

calcine : خشک کردن , مکلس کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: