لغات مشابه
canoe : قايق راني

canoeing : ورزش : ورزش با کانو

canoeist : قايق ران

Canon City : کانون سيتي

canon engine : کامپيوتر : موتورConon

canon law : قانون شرع ،قانون کليسايى

canoness : زنى که درميان جامعه مذهبى يادانشکده اى با ساير اهل ان زندگى کند

canonic : منطق اپيکوري , سيستم منطقي

canonical : متعارفي

canonical coordinates : شيمى : مختصات بندادى

canonical distribution : شيمى : توزيع بندادى

canonical dress : لباس رسمى روحانيون

canonical ensemble : شيمى : مجموعه بندادى

canonical form : صورت متعارفي

canonical hours : ساعات رسمى نمازياعقد

canonical time unit : علوم هوايى : زمان لازم براى طى مسافتى معادل يک راديان

canonically : شرعاً

canonicity : شرعي بودن , جواز شرعي

canonist : کسيکه قانون شرع يا شرعيان بداند،متشرع

canonization : تشريع

canonize : شرعي کردن

canonry : دادگاه شرع

Canopus : برک , سهيل

canopy : سايبان گذاشتن , کروک اتومبيل

canorous : خوش صدا،خوش اهنگ

cant : زبان ويژه

cant bay window : معمارى : کج پنجره

cantabile : مناسب براى اواز

cantabrigian : وابسته به( دانشگاه)

cantaloup : گرمک ،طالبى

cantaloupe : طالبي , گرمک

cantankerous : چموش ،بدخلق ،بداخم

cantarellus : (گ.ش ).نوعى قارچ کوهى خوراکى

cantata : (مو ).شعرى که با اواز يکنفرى همراه موسيقى خوانده شود

cantation : سرود،مناجات ،افسون گرى

cantatrice : زن اوازه خوان

canted : يک ورشده , اريبي

canter : سلانه سلانه

cantharides : ذراريح خشک شده

cantharis : الاکلنگ

canthus : گوشه چشم ،بيخ چشم

canticle : سرود(روحانى)

cantilever elements : عمران : عناصر کنسولى

cantilever ratio : علوم هوايى : نصف طول دو سر بال تقسيم بر حداکثر طول پنهان بال داخل بدنه هواپيما

cantilever wing : علوم هوايى : بال يک هواپيماى يک باله که بدون پايه يا وايرهاى خارجى به بدنه هواپيما متصل شده

cantilevered : معلق

cantilevered beams : پرتوهای معلق

cantilevered deep beam : عمران : تير تيغه کنسولى

cantillate : مناجات کردن ،با اواز خواندن

cantina : مغازه خواربار يامشروب فروشى ،خورجين

canto : سرود،بند(شعر)،قسمت ،فصل( کتاب)

canton : زاويه ،بلوک( بويژه در سويس)،به بخش تقسيم کردن( غالبا با)out

cantonese : )pl.cantonese(اهل کانتن( درچين)،لهجه کانتونى

cantonment : اردوگاه

cantor : اواز خوان مذهبى

canty : بشاش ،سرزنده

canuck : کانادايى

canula : ميل کوچک ،لوله جراحى

canvas piercer : علوم دريايى : درفش برزنت

canvas top : علوم مهندسى : پارچه کرباسى

canvases : پرده نقاشي , يا کشتي

canvasser : پروپاکاندچى انتخابات و غيره ،راى جمع کن

canvergent : علوم هوايى : ميرا

cany : نى زار،پرنى

canyon : تنگه , دربند

canzone : شعر بزمي

canzonet : سرود يا تصنيف کوچک

caoutchouc : کائوچو

cap : کلاهک

cap & cone insulator : الکترونيک : مقره کاس و گوژ

cap height : کامپيوتر : ارتفاع حروف بزرگ

cap nut : علوم مهندسى : مهره کلاهک دار

cap plate : معمارى : سرستون

cap rock : معمارى : پوش سنگ

cap wale : معمارى : کلاهک

cap a pie : سرتاپا

capability : لياقت , جربزه , عرضه

capability study : بازرگانى : مطالعه امکان انجام کار

capable : قابل , باکفايت , لايق , توانا , بالياقت , باعرزه

capably : بطور قابل ،از روى لياقت

capacious : گنجا , جادار , گنجايش دار

capaciousness : گنجايش ،وسعت

capacitance : ظرفيت خازني

capacitance bridge : علوم هوايى : نوعى وسيله اندازه گيرى خنثى براى ظرفيت

capacitance meter : علوم مهندسى : ظرفيت سنج

capacitance of a conducting body : الکترونيک : ظرفيت رسانا

capacitance of a conductor : الکترونيک : ظرفيت سيم

capacitate : تواناکردن ،لايق کردن ،صلاحيتدار کردن

capacitive : خازني

capacitive circuit : الکترونيک : مدار ظرفيتى

capacitive coupling : الکترونيک : جفتگرى خازنى

capacitive resistance : علوم هوايى : مقاومت ظاهرى خازن

capacitive time constant : الکترونيک : ثابت زمانى ظرفيت

capacitor intel filter : علوم هوايى : شبکه اى متشکل از يک خازن و يک سلف بمنظور يکنواخت کردن خروجى موج دار رکتيفاير

capacitor loudspeaker : علوم مهندسى : بلندگوى خازنى

capacitor storage : کامپيوتر : حافظه خازنى

capacitor store : انباره خازني

capacitor discharge ignition : علوم هوايى : سيستم احتراق با انرژى زياد

capacitor start induction motor : علوم هوايى : موتور متناوب که رتور ان توسط ولتاژ القاء شده از سيم پيچ ميدان تحريک ميشود

capacity : اهليت , ظرفيت , گنجايش , گنج

Capacity : گنجایش ، ظرفیت

Capacity : گنجایش ، ظرفیت

capacity component of spark : الکترونيک : بخش ظرفيتى جرقه

capacity ground : الکترونيک : اتصال به ظرفيت

capacity of coil : الکترونيک : ظرفيت پيچک

capacity of condenser : الکترونيک : ظرفيت خازن

capacity to acquire rights : قانون ـ فقه : اهليت وجوب

capacity utilization rate : بازرگانى : نرخ بهره دارى از ظرفيت

capacole : چرخش بطرف چپ وراست ،پلکان مارپيچ

caparison : چادر آئينه

cape : شنل

Cape of Good Hope : دماقه اميد نيک

Cape Town : کيپ تاون

caped narrowly : جان مفت بدر برد،مفت جست

capel : عمران : سرپوش فلزى انتهاى کابلهاى فولادى

capeline : کلاه خود کوچک ،نوعى کلاه زنانه

caper : از روى شادى جست وخيز کردن ،رقصيدن ،جهش ،جست وخيز،شادى

capering : ورزش : شادمانى براى گل

capful : انچه دريک کلاه جابگيرد

capgras syndrome : روانشناسى : نشانگان کپگراس

capias : حکم يا امريه دائر بر توقيف شخص معينى

capillaceous : مويى ،مانند نخ

capillarity analysis : شيمى : تجزيه مويينه اى

capillary : عروق شعريه

capillary action : معمارى : اثر مويينگى

capillary attraction : جاذبه شعريه

capillary blood vessels : رگهاى مويى ،عروق شعرى

capillary electrophoresis : شيمى : الکتروفورز مويين

capillary hair : مويرگ

capillary repulsion : دافعه شعريه

capital : دست مايه , دارالسلطنه , دارالخلافه , راسي , مالالتجاره , سرمايه , کبيره , سرلولهبخاري , پايتخت , سرستون

capital agglomeration : بازرگانى : تجمع سرمايه

capital apprecation : بازرگانى : افزايش ارزش سرمايه

capital appropiation : بازرگانى : تخصيص سرمايه

capital assistance : بازرگانى : کمک سرمايه اى

capital augmenting : بازرگانى : سرمايه افزا

capital budgeting : بازرگانى : بودجه بندى سرمايه

capital building : بازرگانى : سرمايه سازى

capital charges : بازرگانى : هزينه هاى سرمايه

capital coefficient : بازرگانى : ضريب سرمايه

capital commitment : بازرگانى : تعهدات مالى

capital constraint : بازرگانى : محدوديت سرمايه

capital construction : بازرگانى : ساختمان سرمايه

capital consuming : بازرگانى : سرمايه طلب

capital consumption : بازرگانى : مصرف سرمايه

capital cost : بازرگانى : هزينه سرمايه

capital creation : بازرگانى : ايجاد سرمايه

capital crime : جنايت بزرگ يامهم

capital deepening : بازرگانى : افزايش عمقى سرمايه

capital depreciation : بازرگانى : استهلاک سرمايه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بررسی جامع گلکاری
مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک
پاورپوینت با عنوان اهمیت میکروارگانیسم ها در اگریگاسیون خاک
پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری
پاورپوینت گیاهان سوخوار زینتی
پاورپوینت دستگاه گردش خون
پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی
پاورپوینت آنالیز حرکتی اسپک والیبال
پاورپوینت تجزیه و تحلیل اسلم دانک در بسکتبال
تحقیق با عنوان اهمیت مدیریت
تحقیق با عنوان اهمیت بودجه برای دولت
تحقیق کشاورزی با عنوان علفهای هرز
پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی علفهای هرز
تحقیق کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز جو
تحقیق جامع شبکه های کامپیوتری
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز تلخه Acroptilon repens
مقاله کشاورزی با عنوان علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر
پاورپوینت موزه آکرو پلیس
پاورپوینت کشاورزی با عنوان آلوئه ورا