معنی canoness

canoness
زنى که درميان جامعه مذهبى يادانشکده اى با ساير اهل ان زندگى کند
کلمات مشابه

canonic : منطق اپيکوري , سيستم منطقي

canonical : متعارفي

canonical coordinates : شيمى : مختصات بندادى

canonical distribution : شيمى : توزيع بندادى

canonical dress : لباس رسمى روحانيون

canonical ensemble : شيمى : مجموعه بندادى

canonical form : صورت متعارفي

canonical hours : ساعات رسمى نمازياعقد

canonical time unit : علوم هوايى : زمان لازم براى طى مسافتى معادل يک راديان

canonically : شرعاً

canonicity : شرعي بودن , جواز شرعي

canonist : کسيکه قانون شرع يا شرعيان بداند،متشرع

canonization : تشريع

canonize : شرعي کردن

canonry : دادگاه شرع

Canopus : برک , سهيل

canopy : سايبان گذاشتن , کروک اتومبيل

canorous : خوش صدا،خوش اهنگ

cant : زبان ويژه

cant bay window : معمارى : کج پنجره

cantabile : مناسب براى اواز

cantabrigian : وابسته به( دانشگاه)

cantaloup : گرمک ،طالبى

cantaloupe : طالبي , گرمک

cantankerous : چموش ،بدخلق ،بداخم

cantarellus : (گ.ش ).نوعى قارچ کوهى خوراکى

cantata : (مو ).شعرى که با اواز يکنفرى همراه موسيقى خوانده شود

cantation : سرود،مناجات ،افسون گرى

cantatrice : زن اوازه خوان

canted : يک ورشده , اريبي

canter : سلانه سلانه

cantharides : ذراريح خشک شده

cantharis : الاکلنگ

canthus : گوشه چشم ،بيخ چشم

canticle : سرود(روحانى)

cantilever elements : عمران : عناصر کنسولى

cantilever ratio : علوم هوايى : نصف طول دو سر بال تقسيم بر حداکثر طول پنهان بال داخل بدنه هواپيما

cantilever wing : علوم هوايى : بال يک هواپيماى يک باله که بدون پايه يا وايرهاى خارجى به بدنه هواپيما متصل شده

cantilevered : معلق

cantilevered beams : پرتوهای معلق

cantilevered deep beam : عمران : تير تيغه کنسولى

cantillate : مناجات کردن ،با اواز خواندن

cantina : مغازه خواربار يامشروب فروشى ،خورجين

canto : سرود،بند(شعر)،قسمت ،فصل( کتاب)

canton : زاويه ،بلوک( بويژه در سويس)،به بخش تقسيم کردن( غالبا با)out

cantonese : )pl.cantonese(اهل کانتن( درچين)،لهجه کانتونى

cantonment : اردوگاه

cantor : اواز خوان مذهبى

canty : بشاش ،سرزنده

canuck : کانادايى

canula : ميل کوچک ،لوله جراحى

canvas piercer : علوم دريايى : درفش برزنت

canvas top : علوم مهندسى : پارچه کرباسى

canvases : پرده نقاشي , يا کشتي

canvasser : پروپاکاندچى انتخابات و غيره ،راى جمع کن

canvergent : علوم هوايى : ميرا

cany : نى زار،پرنى

canyon : تنگه , دربند

canzone : شعر بزمي

canzonet : سرود يا تصنيف کوچک

caoutchouc : کائوچو

cap : کلاهک

cap & cone insulator : الکترونيک : مقره کاس و گوژ

cap height : کامپيوتر : ارتفاع حروف بزرگ

cap nut : علوم مهندسى : مهره کلاهک دار

cap plate : معمارى : سرستون

cap rock : معمارى : پوش سنگ

cap wale : معمارى : کلاهک

cap a pie : سرتاپا

capability : لياقت , جربزه , عرضه

capability study : بازرگانى : مطالعه امکان انجام کار

capable : قابل , باکفايت , لايق , توانا , بالياقت , باعرزه

capably : بطور قابل ،از روى لياقت

capacious : گنجا , جادار , گنجايش دار

capaciousness : گنجايش ،وسعت

capacitance : ظرفيت خازني

capacitance bridge : علوم هوايى : نوعى وسيله اندازه گيرى خنثى براى ظرفيت

capacitance meter : علوم مهندسى : ظرفيت سنج

capacitance of a conducting body : الکترونيک : ظرفيت رسانا

capacitance of a conductor : الکترونيک : ظرفيت سيم

capacitate : تواناکردن ،لايق کردن ،صلاحيتدار کردن

capacitive : خازني

capacitive circuit : الکترونيک : مدار ظرفيتى

capacitive coupling : الکترونيک : جفتگرى خازنى

capacitive resistance : علوم هوايى : مقاومت ظاهرى خازن

capacitive time constant : الکترونيک : ثابت زمانى ظرفيت

capacitor intel filter : علوم هوايى : شبکه اى متشکل از يک خازن و يک سلف بمنظور يکنواخت کردن خروجى موج دار رکتيفاير

capacitor loudspeaker : علوم مهندسى : بلندگوى خازنى

capacitor storage : کامپيوتر : حافظه خازنى

capacitor store : انباره خازني

capacitor discharge ignition : علوم هوايى : سيستم احتراق با انرژى زياد

capacitor start induction motor : علوم هوايى : موتور متناوب که رتور ان توسط ولتاژ القاء شده از سيم پيچ ميدان تحريک ميشود

capacity : اهليت , ظرفيت , گنجايش , گنج

Capacity : گنجایش ، ظرفیت

Capacity : گنجایش ، ظرفیت

capacity component of spark : الکترونيک : بخش ظرفيتى جرقه

capacity ground : الکترونيک : اتصال به ظرفيت

capacity of coil : الکترونيک : ظرفيت پيچک

capacity of condenser : الکترونيک : ظرفيت خازن

capacity to acquire rights : قانون ـ فقه : اهليت وجوب

معنی canoness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی