صفحه اصلی

carbon monoxide
مونو اکسيد کربن
کلمات مشابه

carbon paper : کاغذ کاربن , برگردان

carbon pile regulator : الکترونيک : ناظم کربنى

carbon resistor : الکترونيک : مقاومت کربنى

carbon rheostat : الکترونيک : رئوستاى کربنى

carbon ribbon : نوار کاربني

معنی carbon monoxide به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مشتری در سازمان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p