لغات مشابه
ccitt v.24 : کامپيوتر : در ارتباطات داده سرى اى از استانداردها است که خصوصيات رابط را توصيف مى کند

ccp : کامپيوتر : Certificate in Computer Programmingگواهى برنامه نويسى کامپيوتر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: