لغات مشابه
censorial : مبنى بر بازرسى مطبوعات و،نمايشها

censorious : عيب جو , عيب جويانه

censoriousness : خرده گيرى ،عيب جويى

censorship : سانسور

censurable : انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام