لغات مشابه
censorious : عيب جو , عيب جويانه

censoriousness : خرده گيرى ،عيب جويى

censorship : سانسور

censurable : انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش

censure : انتقاد،سرزنش کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام