صفحه اصلی

censorious
عيب جو , عيب جويانه
کلمات مشابه

censoriousness : خرده گيرى ،عيب جويى

censorship : سانسور

censurable : انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش

censure : انتقاد،سرزنش کردن

census : سرشماري , مميزي مالياتي , آمارگيري

معنی censorious به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت تحقیق در خصوص بازاریابی و MARKETIN
دانلود پاورپوینت در مورد قاعده بلند (BLAND)
دانلود پاورپوینت منظومه شمسی (solar system)
دانلود پاورپوینت اسپکتروسکپی ملکولی (Molecular Spectrocopy)
دانلود "پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ..."
دانلود پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه عصبی انسان
دانلود پاورپوینت فیزیولوژی بافت عضله
دانلود "پاورپوینت ""حرکات اصلاحی"""
دانلود "پاورپوینت سمنیار ""اعتیاد و انواع مواد مخدر"" به همراه منابع"