صفحه اصلی

censoriousness
خرده گيرى ،عيب جويى
کلمات مشابه

censorship : سانسور

censurable : انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش

censure : انتقاد،سرزنش کردن

census : سرشماري , مميزي مالياتي , آمارگيري

census data : روانشناسى : داده هاى سرشمارى

معنی censoriousness به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تاریخ موسیقی در ایران
دانلود سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
دانلود روش تحقیق تاریخ موسیقی
دانلود تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا
دانلود تاریخچه پوستر
دانلود تاریخچه انیمیشن
دانلود تاریخچه ضرب سكه
دانلود تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی و معرفی هر یک از آنها
دانلود تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تا كنون (دوران معاصر)