صفحه اصلی

censorship
سانسور
کلمات مشابه

censurable : انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش

censure : انتقاد،سرزنش کردن

census : سرشماري , مميزي مالياتي , آمارگيري

census data : روانشناسى : داده هاى سرشمارى

cent : يک صدم

معنی censorship به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود آتشفشان شناسی
دانلود اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی
دانلود بررسی اروپا
دانلود آریائیان (هند و ایرانیان)
دانلود بررسی استان باختران
دانلود بررسی استان بوشهر
دانلود بررسی استان گلستان
دانلود بررسی استان ها
دانلود اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی