صفحه اصلی

censurable
انتقاد اميز،قابل توبيخ وسرزنش
کلمات مشابه

censure : انتقاد،سرزنش کردن

census : سرشماري , مميزي مالياتي , آمارگيري

census data : روانشناسى : داده هاى سرشمارى

cent : يک صدم

centarl processor : کامپيوتر : central processing unit

معنی censurable به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود زندگی شهری چگونه شكل گرفت
دانلود زندگی نامه ژان روسو
دانلود تحقیق سخن چینى
دانلود سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر
دانلود شكست بنیان خانواده در غرب
دانلود شهروند کیست حقوق شهروندی چیست
دانلود شیوه های موفق مقابله با مشكلات زندگی چیست؟
دانلود طرح درس - جامعه شناسی
دانلود طرح درس روزانه جامعه شناسی