صفحه اصلی

centaur
حيوان افسانه اى با بالاتنه انسان وپايين تنه اسب ،قنطورس
کلمات مشابه

centaurea : گل گندم

centauri : نجوم : قنطورس

centaurus (cen) : علوم دريايى : قنطورس

centaury : قنطوريون

centenarian : ادم صدساله ،سده ،مربوط به قرن ،جشن صد ساله

معنی centaur به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود دانلود دلایل تخریب روسازی راه
دانلود تحقیق دیوارها
دانلود دیوار محافظ (حایل )
دانلود راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران
دانلود راه سازی و راهداری
دانلود رفتار الیاف كربن در بتن
دانلود تحقیق مکانیک خاک
دانلود نشست پی های شمع
دانلود چگونگی ساخت دراورهای چوبی در كارگاه صنایع چوب