صفحه اصلی

centaurea
گل گندم
کلمات مشابه

centauri : نجوم : قنطورس

centaurus (cen) : علوم دريايى : قنطورس

centaury : قنطوريون

centenarian : ادم صدساله ،سده ،مربوط به قرن ،جشن صد ساله

centenary : صدساله ،جشن يا يادبود صد ساله ،سده

معنی centaurea به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقاله درباره فیزیك آپتیك هندسی
دانلود بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون
دانلود تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET
دانلود مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال
دانلود "بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)"
دانلود تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق
دانلود سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیز سیگاری
دانلود بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
دانلود "مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الكترونیك"