لغات مشابه
centers : مراکز

centesimal : يکصدم , صدقسمتي

centiampere : الکترونيک : سانتى امپر

centifolious : صدبرگ

centigrade : سانتيگراد , صدبخشي , صد درجهاي

centigrade scale : نجوم : مقياس سانتى گراد

centigram : سانتيگرم

centigramme : سانتيگرام

centile : روانشناسى : صدک

centile rank : روانشناسى : رتبه صدکى

centileter : سانتيليتر

centilion : سانتيليون( يک صدم ليتر)

centiliter : يک صدم ليتر،يک سانتى متر مکعب

centilitre : سانتيليتر

centillion : (انگليس )عدديک با ششصد صفر،(امر ).عدد يک با3 ¹ 3صفر

centime : سانتيم

centimeter : سانتيمتر , سانتي متري , سانتي متر , سانت

centimeter gram second system : علوم هوايى : دستگاه سانتيمتر گرم ثانيه

centimetre : يکصدم متر

centipede : هزارپا

centisecond : کامپيوتر : يکصدم ثانيه

centner : وزنه اى درالمان وبرخى کشوران ديگراروپابرابر5¹ کيلوگرم

central : وسطي , مرکزي , مياني

central air data : علوم نظامى : مرکز تهيه اطلاعات هوايى مرکزى

Central America : آمريکاي مرکزي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 445 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 445 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/26cd6923e401c08e75fd79b5314619e370333300', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TZZVO5JvZEmbwa1bLEURd0LG5B89VSH34V3EPKRv";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"centermark";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"ورزش : خط سرويس";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=centermark";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870097;s:1:"c";i:1537870097;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/26cd6923e401c08e75fd79b5314619e370333300', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TZZVO5JvZEmbwa1bLEURd0LG5B89VSH34V3EPKRv";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"centermark";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"ورزش : خط سرويس";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=centermark";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870097;s:1:"c";i:1537870097;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/26cd6923e401c08e75fd79b5314619e370333300', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TZZVO5JvZEmbwa1bLEURd0LG5B89VSH34V3EPKRv";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"centermark";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"ورزش : خط سرويس";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=centermark";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870097;s:1:"c";i:1537870097;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('26cd6923e401c08e75fd79b5314619e370333300', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TZZVO5JvZEmbwa1bLEURd0LG5B89VSH34V3EPKRv";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"centermark";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:26:"ورزش : خط سرويس";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=centermark";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537870097;s:1:"c";i:1537870097;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58