صفحه اصلی

characteristic actuation probability
علوم نظامى : احتمال مسلح شدن مين توسط مين جمع کن
کلمات مشابه

characteristic curve : منحني مشخصه

characteristic curves : معمارى : منحنيهاى مشخصه

characteristic detection width : علوم نظامى : عرض منطقه اکتشافى کشتى مين جمع کن

characteristic expansion time : نجوم : زمان شاخص انبساط

characteristic feature : علوم مهندسى : خصوصيت

معنی characteristic actuation probability به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پیشینه و مبانی نظری اضطراب
دانلود مبانی نظری متغیر پرخاشگری
دانلود پیشینه و مبانی نظری تحلیل محتوا
دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری افسردگی