صفحه اصلی

characteristics
مشخصات , مختصات , خصال , خصايص
کلمات مشابه

characteristics of underdeveloping : قانون ـ فقه : مشخصات کشورهاى در حال توسعه ويژگيهاى توسعه نيافتگى

characteristics of underdevelopment : بازرگانى : ويژگيهاى توسعه نيافتگى

characterization : توصيف شخصيت

characterize : منش نمايى کردن ،توصيف کردن ،مشخص کردن ،منقوش کردن

characterless : بى اخلاق

معنی characteristics به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تاثیر قوه قاهره بر مسؤولیت در قلمرو حمل ونقل دریایی
دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون آموزش و پرورش
دانلود Cmd Refrence CCNA
دانلود بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته های زیست شناسی-میکروبیولوژی-ژنتیک -بیوشیمی و....
دانلود بهترین و جامع ترین منبع سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته عمران
دانلود سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیه رشته ها سال های 89-86-84
دانلود فرآیند جلسه مشاوره و درمان
دانلود فرهنگ
دانلود فرهنگ از دیدگاه مراجع