لغات مشابه
characteristics of underdevelopment : بازرگانى : ويژگيهاى توسعه نيافتگى

characterization : توصيف شخصيت

characterize : منش نمايى کردن ،توصيف کردن ،مشخص کردن ،منقوش کردن

characterless : بى اخلاق

characterologist : روانشناسى : منش شناس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود دانلود چطور اعتماد به نفس دانش آموز کلاس اول آموزشگاه را افزایش دهیم
:: دانلود چگونه دانش اموزان را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم
:: دانلود چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری دانش آموز طلاق را برطرف نمایم
:: دانلود چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم
:: دانلود چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب علاقه مندی به درس فیزیک را دانش آموزان نهادینه سازم
:: دانلود چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم سوگل را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم
:: دانلود مقاله درمورد بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی
:: دانلود چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انضباط را در آموزشگاهم نهادینه سازم
:: دانلود چگونه علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم
:: دانلود دانلود چگونه دانش آموز را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم
:: دانلود مقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایمان


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام