لغات مشابه
charge a sum to : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب ..... گذاشتن

charge account (cc) : بازرگانى : حساب بدهى مشترى

charge and discharge : معمارى : محل بارگيرى و باراندازى

charge balance : شيمى : موازنه بار

charge cavity : علوم مهندسى : ظرفيت بار

charge daffaires : شارژدافر

charge of the electron : الکترونيک : بار الکترون

charge pits : علوم نظامى : چاله هاى خرج

charge sheet : قانون ـ فقه : ورقه حاوى مشخصات متهم

charge some one with (a duty) : قانون ـ فقه : به عهده کسى گذاشتن

charge with a fault : قانون ـ فقه : تخطئه کردن

charge exchange phenomenon : الکترونيک : پديده تبادل بار

charge mass ratio : الکترونيک : نسبت بار به جرم

charge transfer compounds : شيمى : ترکيبات انتقال بار

chargeable : اتهام پذير

chargeable accessions : علوم نظامى : استخدام به صورت پرسنل کادر استخدام به صورت پيمانى

chargeable call : علوم مهندسى : مکالمه قابل پرداخت

charged demolition : علوم نظامى : مواد منفجره خرج گذارى شده و اماده تخريب

charges : عوارض

charges collect : بازرگانى : هزينه نقدا "دريافت مى شود

charges prepaid : بازرگانى : هزينه پيش پرداخت شده

charging berth : بازرگانى : اسکله بارگيرى

charging car : علوم مهندسى : واگن بارگيرى

charging crane : علوم مهندسى : جرثقيل بارگيرى

charging fuse : الکترونيک : فيوز پر کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 471 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 471 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9df6df9d005a1e5f1475dcd214bac62ad42482b7', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h0WrCBilKPBDCSGcwqwSK5MarEVPGRKQevI3jXcy";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:18:"charge a kiln (to)";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:32:"معمارى : چيدن کوره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=charge-a-kiln-%28to%29";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806005;s:1:"c";i:1537806005;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9df6df9d005a1e5f1475dcd214bac62ad42482b7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h0WrCBilKPBDCSGcwqwSK5MarEVPGRKQevI3jXcy";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:18:"charge a kiln (to)";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:32:"معمارى : چيدن کوره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=charge-a-kiln-%28to%29";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806005;s:1:"c";i:1537806005;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9df6df9d005a1e5f1475dcd214bac62ad42482b7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h0WrCBilKPBDCSGcwqwSK5MarEVPGRKQevI3jXcy";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:18:"charge a kiln (to)";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:32:"معمارى : چيدن کوره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=charge-a-kiln-%28to%29";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806005;s:1:"c";i:1537806005;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('9df6df9d005a1e5f1475dcd214bac62ad42482b7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"h0WrCBilKPBDCSGcwqwSK5MarEVPGRKQevI3jXcy";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:18:"charge a kiln (to)";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:32:"معمارى : چيدن کوره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:41:"http://zooya.ir/?w=charge-a-kiln-%28to%29";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537806005;s:1:"c";i:1537806005;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58