لغات مشابه
classified material : علوم نظامى : مدارک طبقه بندى شده

classifier : دسته کننده

classify : خانه خانه کردن , طبقه بندي کردن , دسته بندي کردن , رده بندي کردن , جور کردن , درجهبندي کردن

classis : رده ،دسته ،تقسيم برحسب طبقه

classless society : بازرگانى : جامعه بى طبقه

classmate : هم آموزگان , هماموز , همشاگردي , همدرس , همکلاس

classroom : اتاق درس , کلاس درس

classy : درجه يک

clastic : جدا شونده ،تقسيم شونده

clathrate : شيمى : اندرون گير

clathrate compounds : شيمى : ترکيبات اندرون گير

clatter : زغ زغ کردن

clatterer : ادم پرگوياپرچانه

clattering : زغ زغ

claudication : لنگى ،شلى)shali(

clause : ماده

claused bill og exchange : بازرگانى : بارنامه مشروط

clausius inequality : شيمى : نامساوى کلازيوس

clausius virial theorem : شيمى : قضيه ويريال کلازيوس

claustral : صومعه نشين

claustrophilia : روانشناسى : ميل به مکانهاى بسته

claustrophobic : تنگنا ترس

clavate : چماقي

claver : گفتار بيهوده ،پشت سرکسى پچ پچ کردن ،وراجى کردن

clavichord : يکجورسازسيمى وجا انگشتى دارکه پيشروپيانوى کنونى بوده است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 460 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c3e96dd4786c2af6df614460b66d90699a4a1a0', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"pNJ7vD8e1nZ6wMhrjxDnEMFWZpbybLnt0xskVoPd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"classificatory";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:33:"مربوط به طبقه بندى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=classificatory";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861595;s:1:"c";i:1537861595;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c3e96dd4786c2af6df614460b66d90699a4a1a0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"pNJ7vD8e1nZ6wMhrjxDnEMFWZpbybLnt0xskVoPd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"classificatory";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:33:"مربوط به طبقه بندى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=classificatory";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861595;s:1:"c";i:1537861595;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0c3e96dd4786c2af6df614460b66d90699a4a1a0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"pNJ7vD8e1nZ6wMhrjxDnEMFWZpbybLnt0xskVoPd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"classificatory";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:33:"مربوط به طبقه بندى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=classificatory";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861595;s:1:"c";i:1537861595;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0c3e96dd4786c2af6df614460b66d90699a4a1a0', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"pNJ7vD8e1nZ6wMhrjxDnEMFWZpbybLnt0xskVoPd";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:14:"classificatory";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:33:"مربوط به طبقه بندى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:33:"http://zooya.ir/?w=classificatory";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861595;s:1:"c";i:1537861595;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58