لغات مشابه
coalition : اتحاد موقتي , ائتلاف

coalition cabinet : قانون ـ فقه : کابينه ائتلافى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: