صفحه اصلی

conduct research
پژوهش کردن
کلمات مشابه

conductance : ميزان هدايت

conductivity : قابليت هدايت , رسانائي

conductor : رسانا , هادي

conduit : مجراي سيم

cone : ميوه کاج , مخروطي شکل کردن , مخروط

معنی conduct research به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کلیاتی در مورد مفهوم بانک
دانلود تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم
دانلود تحقیق در مورد بانک مرکزی
دانلود برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی