لغات مشابه
conductance : ميزان هدايت

conductivity : قابليت هدايت , رسانائي

conductor : رسانا , هادي

conduit : مجراي سيم

cone : ميوه کاج , مخروطي شکل کردن , مخروط

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام