صفحه اصلی

confectioner
شيريني فروش , شکر ريز , شيريني پز
کلمات مشابه

confectionery : شيريني پزي , شيريني فروشي

confederacy : هم پيماني

confederate : موتلف

confederation : هم عهدي , هم پيماني , اتحاديه

conferee : همرايزن

معنی confectioner به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری فولدینگ
دانلود پاورپوینت بررسی معماری قرون وسطی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مصر
دانلود "پاورپوینت بررسی معماری والتر گریپیوس، معماری معاصر غرب"