صفحه اصلی

confectionery
شيريني پزي , شيريني فروشي
کلمات مشابه

confederacy : هم پيماني

confederate : موتلف

confederation : هم عهدي , هم پيماني , اتحاديه

conferee : همرايزن

conference : همرايزني , کنفرانس , مشاوره , مفاوضه , مقاوله , اجلاس

معنی confectionery به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد
دانلود مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی
دانلود مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی
دانلود مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی