صفحه اصلی

conference
همرايزني , کنفرانس , مشاوره , مفاوضه , مقاوله , اجلاس
کلمات مشابه

confess : آشکارا گفتن , مقر آمدن , اذغان کردن , خستو شدن , اعتراف کردن , مقر شدن به , اقرار کردن

confessing : خستو

confession : اقرار بجرم , اذعان , مقر , اعتراف , اعتراف نامه , اقرار

confessional : اعترافي , اقراري

confessor : اقرار آورنده , معترف

معنی conference به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود "پروژه کارآفرینی شرکت سهامی ایران خلیج کو،گروه بهمن"
دانلود پروژه کارآفرینی شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت سیمان
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد