صفحه اصلی

confessional
اعترافي , اقراري
کلمات مشابه

confessor : اقرار آورنده , معترف

confidant : محرم راز , هم رائ , همراز , محرم اسرار , سرنگهدار , رازدار

confidence : اطمينان , اعتماد , وثوق , استظهار , دلگرمي

confident : دلگرم

Confident : مطمئن

معنی confessional به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت بیوگرافی و آثار نادر خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی
دانلود پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی
دانلود پاورپوینت ناهماهنگی در مدیریت شهری و پیامدها
دانلود پاورپوینت بررسی میل رادكان