صفحه اصلی

confidant
محرم راز , هم رائ , همراز , محرم اسرار , سرنگهدار , رازدار
کلمات مشابه

confidence : اطمينان , اعتماد , وثوق , استظهار , دلگرمي

confident : دلگرم

Confident : مطمئن

confidential conversation : مناجات

confidentially : بطور محرمانه

معنی confidant به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال پایان ترم هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
دانلود اعاده دادرسی
دانلود معدن دولومیت شهرضا
دانلود مهندسی زلزله