لغات مشابه
conveying appliance : علوم مهندسى : وسيله نقليه

conveying machinery : علوم مهندسى : دستگاه حمل و نقل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: