لغات مشابه
conveyor trough : علوم مهندسى : سنگاب بالابر

conveyor type furnace : علوم مهندسى : کوره نوع تسمه نقاله اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: