لغات مشابه
corpuscular : مثل ذره

corpuscular radiation : علوم مهندسى : تشعشع ذره اى

corpuscular ray : علوم مهندسى : پرتو ذره اى

corpuscule : ذره

corrade : ساييدن ،در اثر سايش از بين رفتن

corral : آغل

corrasion : سايش

correct : تصحيح کردن , صحيح , سديد , درست , غلط گرفتن

correct response : روانشناسى : پاسخ درست

correctable : قابل تصحيح

corrected : تصحيح شده

corrected azimuth : علوم نظامى : گراى تصحيح شده

corrected defelection : علوم نظامى : سمت تصحيح شده

corrected score : روانشناسى : نمره اصلاح شده

correction : تصحيح , اصلاح

correction coefficient : معمارى : ضريب تصحيح

correction facility : دار التاديب

correction factor : شيمى : ضريب تصحيح

correction for attenuation : روانشناسى : اصلاح براى کاهش

correction for guessing : روانشناسى : اصلاح براى حدس

correction thermometer : الکترونيک : دماسنج تصحيح

correctional : قانون ـ فقه : تاديبى

correctional imprisonment : قانون ـ فقه : حبس تاديبى

correctional treatment : علوم نظامى : روش معالجه از راه اصلاح رفتار

corrections : علوم نظامى : تصحيحات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 453 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 453 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/3072359ce813a68785ab8d5581bf40d4dfd9f2ae', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fMtJZoYnoHxvsS62oSxvbO2OuxPRH88VpgKvHCV4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"corpuscle";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:37:"تنيزه , جسمک , گويچه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=corpuscle";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862179;s:1:"c";i:1537862179;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/3072359ce813a68785ab8d5581bf40d4dfd9f2ae', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fMtJZoYnoHxvsS62oSxvbO2OuxPRH88VpgKvHCV4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"corpuscle";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:37:"تنيزه , جسمک , گويچه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=corpuscle";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862179;s:1:"c";i:1537862179;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/3072359ce813a68785ab8d5581bf40d4dfd9f2ae', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fMtJZoYnoHxvsS62oSxvbO2OuxPRH88VpgKvHCV4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"corpuscle";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:37:"تنيزه , جسمک , گويچه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=corpuscle";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862179;s:1:"c";i:1537862179;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('3072359ce813a68785ab8d5581bf40d4dfd9f2ae', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"fMtJZoYnoHxvsS62oSxvbO2OuxPRH88VpgKvHCV4";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"corpuscle";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:37:"تنيزه , جسمک , گويچه ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=corpuscle";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862179;s:1:"c";i:1537862179;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58