لغات مشابه
corrupter : منحرف کننده

corruptibility : قابليت فساد

corruptible : فساد پذير

corruptibly : بطور فساد پذير

corruption : تطميع , تباهي , بدراهي , آلايش , فساد

corruption on the earth : قانون ـ فقه : فساد فى الارض

corruptive : فساد آميز , مستعد تباهي

corruptly : بطورفاسد،ازروى تباهى

corruptness : فساد،رشوه خوارى ،تباهى

corruptor : منحرف کننده

corsage : نيم تنه زنانه ،دسته گلى که براى زدن بسينه تهيه ميشود

corse : نعش ،لاشه

corselet : زره , زره سينه

corset : شکم بند

corset cover : لباس زير زنانه که روى کرست پوشيده ميشود،زيرپوش

corsetiere : شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه

corsette : شکم بند زنانه

Corsica : کرس

corsican : اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه

corslet : زره سينه ،سينه بند

cortege : جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين

cortes : نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده

cortical : پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى

cortical blindness : روانشناسى : نابينايى مغزى

cortical control : روانشناسى : کنترل مغزى

cortical deafness : روانشناسى : کرى مغزى

cortical inhibition : روانشناسى : بازدارى مغزى

cortical stimulation : روانشناسى : تحريک مغز

corticalization : روانشناسى : مخى شدن

corticoid : روانشناسى : کورتيکوييد

corticosteroid : روانشناسى : کورتيکواستروييد

corticotropic hormone : روانشناسى : هورمون محرک قشر غده فوق کليوى

cortile : معمارى : حياط اندرونى

cortisone : کورتيزون

coruscant : برق زننده ،تابناک

coruscate : تابيدن ،برق زدن ،درخشيدن

coruscation : تابش ،درخشندگى

corvee : بيگار،سخره

corvette : رزمناوى که يک رديف توپ دارد

corvine : کلاغ مانند

corydalis : (گ.ش).،شاهتره

corymb : حزمه

corymbose : )=corymbous(گل اذين دار،ديهيم دار

corymbous : )=corymbose(گل اذين دار،ديهيم دار

coryphaeus : سردسته ،سرخوان( درنمايش هاى يونانى)

coryphee : رقاص( بالت)

coscious : هوشيار - بهوش - ملتفت - اگاه

cosecant : قطرظل تمام

cosecant squared beam : الکترونيک : اشعه با مربع کوسکانت

cosey : راحت ،گرم ،نرم

cosh : (اسکاتلند )شنگول ،گرم ونرم وراحت ،دوستانه

cosher : بنازپرورن ،نازپرورده کردن ،زيادخوراندن

cosily : براحتى ،بطور راحت ،بطورگرم ونرم

cosine : جيب تمام

cosine wave : موج کسينوسي

cosiness : راحت( بودن)

cosmetic : وسيله ارايش ،فن ارايش وتزئين

cosmetologist : آرايشگر , مشاطه

cosmetology : آرايشگري

cosmic : کيهاني

cosmic composition : شيمى : ترکيب کيهانى

cosmic dust : علوم هوايى : غبار کيهانى

cosmic microwave radiation background : نجوم : زمينه تشعشعى ميکرو موجى کيهانى

cosmic particles : زيست شناسى : ذرات کيهانى

cosmic ray : اشعه کيهاني

cosmical : برابرباخورشيد - مصادف باطلوع وغروب افتاب

cosmism : فلسفه تکامل گيتى

cosmogeny : پيدايش و تکامل گيتى

cosmogonal : مربوط باصول افرينش گيتى

cosmogonic : وابسته به خلقت عالم وجود

cosmogony : کيهان شناسي

cosmographer : گيتي نگار

cosmographic : مربوط بشرح گيتى ياجهان

cosmographical : مربوط به شرح گيتى ياجهان

cosmography : گيتي شناسي , شرح جهان

cosmolatry : گيتى پرستى

cosmologic : وابسته به فلسفه انتظام گيتى

cosmological constant : نجوم : ثابت کيهان شناختى

cosmological model : نجوم : مدل کيهان شناختى

cosmological principal : نجوم : اصل کيهان شناختى

cosmologist : گيتي شناس

cosmology : گيتي شناسي

cosmonaut : گيتي نورد

cosmopolis : جهان شهر

cosmopolitan : وابسته به همه جهان ،بين المللى

cosmopolite : جهان شهرزي , شخصيت جهاني , سرتاسر جهاني

cosmorama : جهان نما

cosmosarel chaos : انتظام و هرج و مرج

cossack : قزاق

cosseismic line : معمارى : خط هملرز

cosset : بره دست اموز،(مج ).بچه نازپرورده

cost : هزينه داشتن , خرج , ارزش , هزينه

cost account : علوم مهندسى : ذکر ارزش

cost accountant : متخصص ارزيابي

cost and freight : قانون ـ فقه : قيمت و بهاى حمل و نقل

cost bearer : علوم مهندسى : باارزش

cost calculation : علوم مهندسى : براورد هزينه

cost centre : بازرگانى : مرکز هزينه يابى

cost contract : علوم نظامى : قرارداد مربوط به پرداخت هزينه ها قرارداد هزينه

cost curve : بازرگانى : منحنى هزينه

cost effectiveness analysis : بازرگانى : تحليل تاثير بخشى هزينه ها

cost expenditure : علوم مهندسى : هزينه

cost finding : علوم مهندسى : ارزش يابى

cost fraction : قانون ـ فقه : نتيجه مستقيم هزينه هاى مستقيم توليد يا خدمت به تعداد واحدهاى توليد شده يا کميت خدمات

cost function : بازرگانى : تابع هزينه

cost in use : بازرگانى : هزينه تملک و بهره بردارى از ساختمان يا کارخانه

cost insurance, freight (cif) : بازرگانى : قيمت بيمه و هزينه حمل

cost ledger : قانون ـ فقه : دفتر قيمت تمام شده

cost minimization : بازرگانى : حداقل کردن هزينه

cost of distribution : بازرگانى : هزينه توزيع

cost of goods manufactured : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده توليد

cost of goods purchased : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده کالاى خريدارى شده

cost of production : بازرگانى : هزينه توليد

cost of removal : بازرگانى : هزينه جابجايى

cost of sales : قانون ـ فقه : قيمت تمام شده کالاى فروش رفته

cost of time and money : صرف وقت و پول

cost of transport : کرايه( بارکشى ) قيمت حمل ونقل

cost plus a fixed fee : علوم نظامى : هزينه بعلاوه حق الزحمه ثابت

cost plus pricing : قانون ـ فقه : تعيين قيمت فروش با افزودن ضريب مخصوص منفعت به قيمت تمام شده

cost price : بازرگانى : قيمت تمام شده

cost purchase : قانون ـ فقه : راس المال

cost push inflation : بازرگانى : تورم ناشى از فشار هزينه

cost reduction : قانون ـ فقه : تقليل قيمت تمام شده

cost saving : قانون ـ فقه : درامد حاصل از تقليل هزينه

cost sharing contract : علوم نظامى : قرارداد اشتراک در هزينه ها

cost to entry : بازرگانى : هزينه ورود

cost variance : بازرگانى : نوسانات هزينه

cost benefit analysis : بازرگانى : تجزيه و تحليل هزينه ها و منافع

cost plus contract : بازرگانى : قرارداد براساس قيمت تمام شده به اضافه درصدى به عنوان سود

Costa Rica : کاستاريکآ

costal : دندهاي

costard : سيب درشت

coster : سبزي فروش

costermonger : سبزي فروش

costing and pricing : بازرگانى : هزينه يابى و قيمت گذارى

costitutionalist : مشروطه خواه

costive : يبوست اور،سرد و بى محبت ،خسيس ،يبس

costive of belief : دير باور

costiveness : (دچارى به ) يبوست

costless : مفت

costliness : گرانى ،مجلل

costly : گزاف , فاخر

costmary : (گ.ش ).گاوچشم

costrel : يکجور قمقمه ،کوزه

costs : خرج

costs arabicus : قسط شيرينى

costume : لباس محلي , جامه

costumer : خياط لباس هاى محلى و ويژه ،جارختى

costus : قسط

costus amarus : قسط کشميرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت طرح معماری 5 - رفتار و فعالیت
پاورپوینت بررسی کاروانسرای بابا قدرت
پاورپوینت نقد و بررسی حمام تاریخی دردشت
"پاورپوینت بررسی LBM ، جوشکاری با لیزر"
پاورپوینت جوشکاری اصطکاکی 26 اسلاید
پاورپوینت بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی
پاورپوینت بررسی جوشکاری پلاستیک ها
پاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آب
پاورپوینت بررسی جوشکاری فولاد
پاورپوینت بررسی دبی سنج پره دوار
پاورپوینت بررسی دبی سنج توربینی
پاورپوینت بررسی دبی سنج جریان گردابی
پاورپوینت بررسی دبی سنج رقاصکی
پاورپوینت بررسی روابط عمومی از نظر تا عمل
پاورپوینت بررسی جوش های ساختمانی
پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل - روشهای پیشگیری از بارداری
پاورپوینت بررسی درد مفاصل و روشهای درمان (آرتروز)
پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
پاورپوینت بررسی مهندسی امنیت نرم افزار