صفحه اصلی

cranny
شکاف ديوار،رمز
کلمات مشابه

crap : نوعي قمار , تلخه , ديلار , گندم سياه

crapaudiue door : درى که بالاوپايين ان محورگردنده دارد

crape : سياه پوشانيدن

crape fish : ماهى روغن نمک زده وخشک

craps : نوعى بازى قمار باطاس

معنی cranny به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی