صفحه اصلی

crape
سياه پوشانيدن
کلمات مشابه

crape fish : ماهى روغن نمک زده وخشک

craps : نوعى بازى قمار باطاس

crapshooter : طاس انداز

crapulence : زياده روى درخوردونوش ،بى اعتدالى ،عياشى

crapulent : پرخور،وابسته به هرزه خورى و زياده روى

معنی crape به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پروژه کارآفرینی تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ
دانلود پروژه کارآفرینی تولید کمپوت کنسانتره
دانلود پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو (با ظرفیت 1000 تن در سال)
دانلود پروژه کارآفرینی تولید کنسرو ماهی