صفحه اصلی

craps
نوعى بازى قمار باطاس
کلمات مشابه

crapshooter : طاس انداز

crapulence : زياده روى درخوردونوش ،بى اعتدالى ،عياشى

crapulent : پرخور،وابسته به هرزه خورى و زياده روى

crapulous : ناخوش ،پرخور،ميگسار

crash : برخورد کردن , ناخوانده وارد شدن , سقوط کردن , سرنگون شدن , سقوط

معنی craps به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از كشورهای جنوب خلیج فارس به ایران
دانلود ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران
دانلود تحقیق در مورد بهره وری
دانلود تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی