صفحه اصلی

crass
زمخت ،درشت ،کودن
کلمات مشابه

crassina : گل هار

crassitude : زمختى ،کودنى

crassly : ازروى زمختى ياکودنى

crasy : مچل

cratch : اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب

معنی crass به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت کامل و جامع کاویتاسیون در پمپ
دانلود پاورپوینت کامل و جامع کشاورزی پایدار
دانلود پاورپوینت کامل و جامع گزارش افزایش تولید محصولات زراعی در سال زراعی 80 - 81
دانلود پاورپوینت جامع گل شب بو