صفحه اصلی

crassina
گل هار
کلمات مشابه

crassitude : زمختى ،کودنى

crassly : ازروى زمختى ياکودنى

crasy : مچل

cratch : اخور يا علفدان ،اغل ،چهارچوب

crate : درجعبه گذاردن , صندوقه

معنی crassina به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود طرح آماری بررسی بین اوقات فراغت وعمل کرد دانش آموزان در مدرسه وخانه
دانلود طرح آماری توزیع سنی 50 نفر
دانلود طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز
دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس شرق صنعت خراسان شمالی