لغات مشابه
crewman : ورزش : عضو تيم پاروزنى

crib : دزدي ادبي , گهواره

crib biting : گاز گرفتن اخورکه دراسب خوى بدى ميشود

cribbage : يکجور بازى ورق شبيه رامى

cribbage billiard : ورزش : بيليارد کيسه اى با کيسه انداختن هر 2 گوى

cribble : غربال( کردن)

cribriform : سوراخ سوراخ ،مشبک

crick : گرفتگى ،انقباض عضله پيدا کردن

cricket : جير جيرک

cricket field : ورزش : زمين کريکت

cricketer : ورزش : بازيگر کريکت

cricoid : (تش ).حلقه اى ،حلقوى

cried : فريادزدن ،جارزدن ،بزازى خواستن

crime : جرم , جنايت , خلاف , تبهکاري

crimea : فريم ،کريمه

crimean : اهل جزيره کريمه ،قريمى

crimes : جنايات , جرائم

criminal : جنايتکار , خلاف کار , تبهکارانه , خلافکار , تبهکار , ناکار , مجرم , جاني , مقصر , مجرمانه , جنايي

criminal action : قانون ـ فقه : دعوى جزايى

criminal conversation : قانون ـ فقه : عمل منافى عفت

criminal conviction : روانشناسى : محکوميت جنايى

criminal damage : قانون ـ فقه : تخريب جزائى

criminal i. department : اداره اگاهى

criminal implication : آلودگي در جنايت

criminal inattention to signal : بزه بى اعتنائى به نشانها،جرم بى توجهى بعلائم

criminal investigation department : قانون ـ فقه : اداره اگاهى

criminal liability : قانون ـ فقه : مسئووليت جزائى

criminal proceedings : قانون ـ فقه : دادرسى جزائى

criminal proceedure code : قانون ـ فقه : قانون ايين دادرسى کيفرى

criminal prosecution : قانون ـ فقه : تعقيب جزايى

criminal psychology : روانشناسى : روانشناسى کيفرى

criminal record : پيشينه

criminal records : سوابق سوء

criminal responsibility : روانشناسى : مسووليت پذيرى کيفرى

criminal type : روانشناسى : سنخ بزهکار

criminality : جنايت کاري

criminally : جنايت کارانه

criminate : مجرم خواندن

criminative : تهمت اميز

criminator : متهم کننده

criminiate : متهم بجايت کردن ،مرجم خواندن

criminological : روانشناسى : جرم شناختى

criminology : جرم شناسي

criminous : مستحق مجازات ،جنايى

crimp : چروکيدن

crimper : زيرپانشين ( براى تهيه سرباز، )اسباب فردادن مو

crimpled : چين دار،چوروک خورده

crimpy : چروک دار

crimson : قرمز سير , جگري , جگري رنگ , لاکي

cringe : چندک زدن

cringle : حلقه طنابى ،طناب حلقه شده

cringle 2 : علوم دريايى : حلقه زدن

crinite : مودار،مويى

crinkle : زيگ زاگ

crinkum crankum : چيزپرپيچ وخم

crinoid : لاله وش , زنبق مانند

crinoline : دامن پف کردن ،پارچه اهاردار وزمخت

cripple : عاجز , زمين گير

crippled majority : ورزش : اکثريت پياده اى فلج

crippler : فلج کننده

crippling : فلج کننده

crippling test : علوم مهندسى : ازمايش لهيدگى

crisfate : داراى حاشيه موجى

crisis : بحران

crisp : مجعد شدن ،موجدارکردن ،حلقه حلقه کردن ،چيز خشک وترد،ترد،سيب زمينى برشته

crispation : پيچ ،موج ،انقباض

crispiness : تردي

crisping : پیچ

crisping iron : فرزلف

crisply : بطورپيچيده ياخشک ياترد

crispness : پيچيدگى ،خشکى ،تردى

crispy : پرچين وشکن

crisscross : تقاطي

cristate : )=crested(کاکل دار

critcal fore pressure : علوم مهندسى : فشار حد خلاء بحرانى

criteria : مراحل

criteria range : کامپيوتر : دامنه ملاک

criterion : معيار

criterion analysis : روانشناسى : تحليل ملاک

criterion contamination : روانشناسى : ناخالصى ملاک

criterion group : روانشناسى : گروه ملاک

criterion of degeneracy : الکترونيک : معيار تبهگنى

criterion trials : روانشناسى : کوششهاى ملاکى

criterion refernced tests : روانشناسى : ازمونهاى ملاکى

critic : عيب گور , نقدگر , نکوهشگر , انتقاد کننده , نکته گير , نقاد , سخن سنج , منقد , منتقد

critic report : علوم نظامى : گزارش نتيجه جلسه انتقاد

critical : منتقدانه , وخيم , انتقاد آميز , خرده بين , بحراني , عيب گور

critical activity : عمران : فعاليت بحرانى

critical amplification : علوم مهندسى : تقويت بحرانى

critical angle : علوم مهندسى : زاويه بحرانى

critical anode distance : علوم مهندسى : فاصله بحرانى اندى

critical area : علوم هوايى : ناحيه بحرانى

critical assembly : علوم مهندسى : ترتيب بحرانى

critical build up resistance : علوم مهندسى : مقاومت بحرانى براى تحريک خودى

critical closing speed : علوم مهندسى : سرعت بحرانى پايين

critical concentration : علوم مهندسى : ميزان تمرکز بحرانى

critical cooling rate : علوم مهندسى : ميزان سرد کنندگى بحرانى

critical current : الکترونيک : شدت بحرانى

critical date : علوم مهندسى : مدت زمان بحرانى

critical deformation : علوم مهندسى : تغيير شکل بحرانى

critical degree of polymerization : شيمى : درجه بحرانى بسپارش

critical density : نجوم : چگالى بحرانى

critical depth : عمران : عمق بحرانى

critical engine : علوم هوايى : موتورى که از کارافتادن يا نقص ان تاثير زيادى در عملکرد هواپيما خواهد داشت

critical flow : معمارى : جريان بحرانى

critical grid bias : علوم مهندسى : ولتاژ باياس بحرانى شبکه

critical grid voltage : الکترونيک : ولتاژ بحرانى شبکه

critical heat flux ratio : علوم مهندسى : نسبت شار حرارتى بحرانى

critical incidents technique : روانشناسى : شيوه رويدادهاى شاخص

critical infinte cylinder : علوم مهندسى : قطر بحرانى استوانه

critical limit : علوم مهندسى : حد بحرانى

critical mach number : علوم هوايى : عدد ماخى که در ان جريانهاى شتابدار اطراف يک جسم در بعضى نقاط رفته رفته به سرعتهاى مافوق صوت ميرسند

critical magnitude : علوم مهندسى : اندازه بحرانى

critical molecular mass : شيمى : جرم مولکولى بحرانى

critical path analysis : بازرگانى : تحليل مسير بحرانى

critical path method (c.p.m) : بازرگانى : روش مسير بحرانى

critical point : نقطه بحراني

critical pollution : زيست شناسى : الودگى بحرانى

critical position : ورزش : پوزيسيون حساس

critical ratio : روانشناسى : بهر شاخص

critical value : ارزش بحراني

critical values : روانشناسى : مقادير شاخص

critical valve : علوم مهندسى : مقدار بحرانى

critical wave legth : علوم مهندسى : طول موج بحرانى

critical voltage parabola : الکترونيک : شلجمى مقدار ولت قطع

critically : از روى انتقاد،بطور بحرانى يا وخيم

critically endangered species : زيست شناسى : گونه در معرض خطر

criticalness : خرده گيرى( ،صلاحيت ) انتقاد،اهميت موقع

criticaster : ناقد بى اطلاع ،نقاد کم مايه

criticise : انتقادکردن

criticism : نکوهش , نقدگري , نکته گيري , اظهارنظر شديدوتند , انتقاد , انتقاد لفظي , سخن سنجي

criticizable : قابل انتقاد،انتقاد پذير

criticize : ايراد گرفتن , بباد انتقاد گرفتن , ببادانتقاد گرفتن , صرافي کردن , انتقاد کردن , نکته گرفتن , نکوهش کردن

critico historical : انتقادى وتاريخى

critics : ادبا

critique : مقاله انتقادي

critisize : نقادي کردن , غلط گرفتن

CRL : سي آر ال

croak : غارغار کردن , نعيب کردن , صداي کلاغ , قار قار کردن

croaker : غار غار کننده ،وزغ يا کلاغ

croaking : غار غار

Croatia : کرواسي , کرواسياي

Croatian : کرواسيايي

crochet : قلابدوزي کردن

crock : سبو،خمره

crockery : ظروف گلي , بدل چيني

crocket : قلابدوزى

crocodile : مگرمج , سوسمار , تمساح , پوست سوسمار

crocodile tears : اشک دروغي

crocodile like : سوسماروار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستان دولتی
دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک
دانلود پاورپوینت مفاهیم زیربنایی مدیریت استراتژیک
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک
دانلود پاورپوینت مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض
دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی
بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی
دانلود پاورپوینت فهم سرمایه گذاری(فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس
دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
تجلی اوصاف امام علی در ادب فارسی
دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا