لغات مشابه
cyanotype : چاپ ابى

cyber : کامپيوتر : يک سرى از کامپيوترهاى بزرگ که توسط شرکت control data corporation ساخته شده اند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی