صفحه اصلی

cyanotype
چاپ ابى
کلمات مشابه

cyber : کامپيوتر : يک سرى از کامپيوترهاى بزرگ که توسط شرکت control data corporation ساخته شده اند

cybernation : کامپيوتر : کاربرد کامپيوترهاى تزويج شده با ماشين الات خودکار به منظور کنترل و انجام عمليات پيچيده

cybernetics : سيبرنتيک

cyc;ization : شيمى : حلقه اى شدن

cycad : (گ.ش ).سرخس نخلى ،کرف نخلى

معنی cyanotype به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
دانلود برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط
دانلود چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
دانلود اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی