صفحه اصلی

cycas
(گ.ش ).گياه از خانواده سيکاس
کلمات مشابه

cycclostomate : دهن گرد

cyclamen : پنجه مريم

cycle : سيکل , چرخه زدن

cycle milling : علوم مهندسى : دستگاه فرز پاندولى

cycle of everts : دورحوادث

معنی cycas به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری رضایت از زندگی
دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم در دی ماه 93
دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده
دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم در نوبت اول