لغات مشابه
cycle : سيکل , چرخه زدن

cycle milling : علوم مهندسى : دستگاه فرز پاندولى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: