لغات مشابه
cyclic pitch : علوم هوايى : گام دورانى

cyclic process : شيمى : فرايند چرخه اى

cyclic reactance : الکترونيک : راکتانس حلقه اى

cyclic pitch control : علوم هوايى : کنترل گام دورانى

cyclical : گردشى ،چرخى ،دورى

cyclical fluctuation : بازرگانى : نوسانهاى ادوارى

cyclical stock check : بازرگانى : کنترل موجودى دوره اى

cyclically balanced budget : بازرگانى : بودجه متوازن ادوارى

cyclo cross : ورزش : مسابقه دوچرخه درمسيرهاى شيبدار و ناهموار

cycloaddition reaction : شيمى : واکنش حلقه زايى

cycloalkanes : شيمى : الکانهاى حلقه اى

cyclograph : قوس کش ،الت کشيدن قوس هاى بزرگ

cycloidal : وابسته به دايره ،قوسى

cyclometer : سرعت سنج ،دايره سنج

cyclon : زيست شناسى : دستگاه غبارگير

cyclone : تندباد , توفان

cyclonic rain : معمارى : باران چرخه اى

cyclopaedia : )=encyclopaedia(دائره المعارف

cyclopean : کلان ،جسيم ،گنده

cyclopedic : وابسته به دائره المعارف

cyclops : (افسانه يونان )غول يا پهلوان يک چشم

cyclorama : دورنماى گردبين

cyclostat : روانشناسى : دستگاه چرخش

cyclostomate : )=cyclostomatous(دهان گرد،وابسته به جانور دهان گرد

cyclostomatous : )=cyclostomate(دهان گرد،وابسته به جانور دهان گرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت درمورد ساختمان های گسسته
دانلود پاورپوینت درمورد ساختمان های گسسته
دانلود طرح تایل سقفی دکوری
دانلود پاورپوینت درمورد ساختمان های گسسته
دانلود پاورپوینت درمورد ساختمان های گسسته
دانلود پاورپوینت درمورد ساختمان های گسسته
دانلود فیزیک مدرن و نظریه های نوین
دانلود تحقیق خیمه شب بازي و پیشینه ي آن
دانلود کارت ویزیت لایه باز دو رو دفتر مهندسی
دانلود تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند
دانلود تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار
دانلود تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
دانلود تحقیق فیزیک ذرات بنیادی
دانلود تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان
دانلود تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران
دانلود تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌
دانلود تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران
دانلود تحقیق در مورد مديريت دانش
دانلود تحقیق خاورمیانه
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز