لغات مشابه
data modem : کامپيوتر : modem

data modification : کامپيوتر : اصلاح داده ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: